Tìm kiếm

15 thg 7, 2013

Đại Chúa Tể Cuồng Tưởng Khúc

Tiêu Viêm: Ta biết ngươi, ngươi là Lâm Động, phóng mắt cả bản Vũ Động Càn Khôn, cũng là tồn tại giống như phượng mao lân giác.
Lâm Động: Ta cũng biết ngươi, ngươi là Tiêu Viêm, vừa ra tay, có thể làm khiếp sợ cả bản Đấu Phá Thương Khung.

Tiêu Viêm: Nhớ năm đó, tại Ô Thản Thành, Tiêu gia chúng ta là một trong Tam đại thế lực.
Lâm Động: Nhớ năm đó, tại Thanh Dương trấn, Lâm gia chúng ta là một trong Tứ đại thế lực.

Tiêu Viêm: Nhớ năm đó, tại Ô Thản Thành, ta có được một hắc sắc giới chỉ.
Lâm Động: Nhớ năm đó, tại Thanh Dương trấn, ta có được một quả phù văn thạch.

Tiêu Viêm: Trong giới chỉ của ta có Dược lão, lão lai lịch thần bí.
Lâm Động: Phù văn thạch của ta bên trong có Điêu gia, hắn lai lịch cũng thần bí.

Tiêu Viêm: Ô Thản Thành có một Đấu giá hội, ta thường đến đó bán đan dược.
Lâm Động: Thanh Dương trấn có một nơi giao dịch dưới mặt đất, ta cũng đến đó bán đan dược.

Tiêu Viêm: Ta có một muội muội gọi là Huân Nhi, không phải thân sinh.
Lâm Động: Ta cũng có muội muội gọi là Thanh Đàn, cũng không phải thân sinh.

Tiêu Viêm: Hồng nhan tri kỷ của ta Tiểu Y Tiên là Tai Họa Độc Thể, khống chế Độc đan rất lợi hại.
Lâm Động: Thanh mai trúc mã của ta Thanh Đàn là Âm Sát Ma Thể, khống chế âm đan cũng lợi hại.

Tiêu Viêm: Mục tiêu của ta là lên Vân Lam Tông, đánh bại Nạp Lan Yên Nhiên.
Lâm Động: Mục tiêu của ta phải đi Đại Viêm Lâm gia, đánh bại Lâm Lang Thiên.

Tiêu Viêm: Ta còn có một thân phận, là Luyện Dược Sư.
Lâm Động: Ta cũng có thân phận, là Phù Sư.

Tiêu Viêm: Luyện Dược Sư chúng ta dựa vào là linh hồn lực.
Lâm Động: Phù Sư chúng ta dựa vào cũng là tinh thần lực.

Tiêu Viêm: Chúng ta có tòa tháp gọi là Đan Tháp.
Lâm Động: Chúng ta cũng có tòa tháp gọi là Phù Tháp.

Tiêu Viêm: Dược lão mang ta đi tu luyện.
Lâm Động: Điêu gia theo giúp ta đi tu luyện.

Tiêu Viêm: Ta tu luyện mục đích phải đi tìm Dị Hỏa.
Lâm Động: Ta tu luyện mục đích phải đi tìm Tổ Phù.

Tiêu Viêm: Có Dị Hỏa, ta chính là Luyện Dược Sư cường đại, thực lực tăng gấp đôi.
Lâm Động: Có Tổ Phù, ta chính là Phù Sư cường đại, thực lực cũng tăng gấp đôi.

Tiêu Viêm: Lần thứ nhất của ta cho Medusa.
Lâm Động: Lần thứ nhất của ta cho Lăng Thanh Trúc.

Tiêu Viêm: Lần thứ nhất của ta... Không phải tự nguyện đấy... Ta không kiểm soát.
Lâm Động: Lần thứ nhất của ta... Cũng không phải tự nguyện đấy... Ta cũng không kiểm soát.

Tiêu Viêm: Về sau, Medusa muốn giết ta, rồi lại cứu ta
Lâm Động: Về sau, Lăng Thanh Trúc cũng muốn giết ta, cũng đã cứu ta.

Tiêu Viêm: . . . Ta. . .
Lâm Động: . . . Ta. . .

Tiêu Viêm: Ta được một gã tên là Khoai Tây gia hỏa viết ra.
Lâm Động: Ta cũng được một gã tên là Thổ Tả gia hỏa viết ra

Tiêu Viêm: Như có tương đồng.
Lâm Động: Đúng là trùng hợp.

Lâm ĐộngTiêu Viêm: CHÚNG TA KẾT HÔN A!


bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét