Tìm kiếm

13 thg 7, 2013

Đại Chúa Tể - Giới thiệu - Mục lục

Đại Chúa Tể
Mục Trần và ẻm


Đại thiên thế giới, vị diện giao hội, vạn tộc như rừng, quần hùng tụ hội, một vị thiên chi chí tôn đến từ hạ vị diện, tại vô tận thế giới trình diễn một truyền kỳ khiến kẻ khác ngước nhìn, theo đuổi con đường chúa tể.

Hỏa vực vô tận, Viêm Đế chấp chưởng, vạn hỏa đốt thương khung.
Võ cảnh nội, Võ Tổ uy, chấn nhiếp càn khôn.
Tây Thiên điện, Bách Chiến hoàng, chiến uy vô khả địch.
Bắc Hoang khâu, Vạn Mộ địa, Bất Tử chủ trấn thiên địa
...

Thiếu niên bước ra từ Bắc Linh cảnh, cưỡi Cửu U Minh Tước xông vào thế giới rối ren đặc sắc vô cùng, con đường chúa tể, ai nổi ai chìm?

Đại Thiên thế giới, vạn đạo tranh phong, ta là đại chúa tể.

Tác giả: Thiên Tằm Thổ Đậu
Biên dịch: luyentruyenchu.blogspot.com

Phụ lục
(Nên đọc không nên bỏ qua)

Đại Chúa Tể Cuồng Tưởng Khúc


MỤC LỤC

Chương 1: Bắc Linh viện
Chương 2: Thiếu niên bị đá khỏi Linh Lộ
Chương 10: Viện thí
Chương 11: Đàm Thanh Sơn
Chương 12: Ra tay
Chương 13: Chiến Liễu Dương
Chương 14: Linh Động cảnh trung kỳ
Chương 15: Phá Linh châu
Chương 16: Thiên giới
Chương 17: Tụ Linh trận cấp ba
Chương 18: Trúc Cơ
Chương 19: Sâm La Tử Ấn
Chương 20: Thành ấn
Chương 21: Phong ba huấn luyện trường
Chương 22: Tử Ấn phát uy
Chương 23: Chân thực lực Sâm La Tử Ấn
Chương 24: Ước định
Chương 25: Tinh phách linh thú
Chương 26: Thợ săn lão luyện
Chương 27: Cướp
Chương 28: Hợp tác
Chương 29: Ngọc Linh thụ
Chương 30: Sơn cốc săn vượn
Chương 31: Khu hổ thôn lang
Chương 32: Chiến lợi phẩm
Chương 33: Hồi doanh
Chương 34: Liễu Minh
Chương 35: Sâm La Tử Ấn đệ nhị ấn
Chương 36: Phiền toái
Chương 37: Lọt tròng
Chương 38: Bị giết
Chương 39: Giới Tử xuyến
Chương 40: Qua mặt
Chương 41: Gian trá
Chương 42: Gian nan đường về
Chương 43: Kỷ Tông, người trong mưa
Chương 44: Phá trận
Chương 45: Cửu U Tước
Chương 46: Phong ấn
Chương 47: Học linh trận
Chương 48: Thiên phú kinh người
Chương 49: Hưng binh
Chương 50: Hắc Minh Uyên
Chương 51: Phệ Linh phong
Chương 52: Linh Trùng Địch
Chương 53: Ngạnh chiến
Chương 54: Đầm hắc độc
Chương 55: Giải pháp
Chương 56: Thủ đoạn độc ác
Chương 57: Mượn thế
Chương 58: Dụ ong
Chương 59: Đến nơi
Chương 60: Quái nham
Chương 61: Trứng đen
Chương 62: Dị biến
Chương 63: Hắc Thần Lôi Vân
Chương 64: Tiến hóa
Chương 65: Tự bạo
Chương 66: Nội thể
Chương 67: Hắc chỉ trấn Linh Tước
Chương 68: Hỏa Viêm linh trận
Chương 69: Tụ Linh trận cấp 2
Chương 70: Tham gia
Chương 71: Liên hợp bày trận
Chương 72: Tâm trận
Chương 73: Danh ngạch hạt giống
Chương 74: Trần Phàm, Hoắc Vân
Chương 75: Linh quyết thất tầng ba
Chương 76: Hai bộ linh quyết
Chương 77: Khổ luyện
Chương 78: Tiến cảnh
Chương 79: Thành quả
Chương 80: Mạc sư
Chương 81: Tranh đoạt danh ngạch
Chương 82: Đối thủ
Chương 83: Tranh đoạt gay cấn
Chương 84: Long tranh hổ đấu
Chương 85: Át chủ bài
Chương 86: Thắng bại
Chương 87: Chọn linh viện
Chương 88: Đơm hoa kết trái
Chương 89: Đàm phán thất bại
Chương 90: Mang Âm sơn
Chương 91: Thuyết phục
Chương 92: Liên thủ
Chương 93: Liều mạng
Chương 94: Cửu Thiên Lôi trận
Chương 95: Quyển trục màu đen
Chương 96: Áp chế, đột phá
Chương 97: Linh Luân cảnh hậu kỳ
Chương 98: Bình tĩnh mà run
Chương 99: Đại hội cửu vực
Chương 100: Liễu Kinh Sơn
Chương 101: Dung Thiên cảnh
Chương 102: Giao dịch
Chương 103: Mượn lực
Chương 104: Vượt giai khiêu chiến
Chương 105: Linh trận cấp 3
Chương 106: Yêu Liên Đồ trận
Chương 107: Trảm sát
Chương 108: Yên ổn
Chương 109: Hồi phục
Chương 110: Rời khỏi
Chương 111: Bắc Thương giới
Chương 112: Thiếu nữ váy đen
Chương 113: Bị săn
Chương 114: Giết gà dọa khỉ
Chương 115: Sâm La Tử Ấn đạo thứ ba
Chương 116: Duẫn Nhi
Chương 117: Đồng đội mới 
Chương 118: Diệp Khinh Linh
Chương 119: Cát Hải
Chương 120: Huyết Họa giả
Chương 121: Đẳng cấp là mãi mãi
Chương 122: Điều kiện
Chương 123: Đoạt bảo
Chương 124: Kim Luận Liệt trận
Chương 125: Thần Phách Âm Dương Chi
Chương 126: Thần Phách cảnh
Chương 127: Nghiền nát
Chương 128: Chiến lợi phẩm
Chương 129: Người nổi tiếng
Chương 130: Long Tượng trận
Chương 131: Sở Kì
Chương 132: Bích Nhãn Kim Tinh thú
Chương 133: Kim Cang Phù Đồ thủ
Chương 134: Băng Huyền Linh Giao
Chương 135: Trận dung
Chương 136: Vạn người trảm Băng Giao
Chương 137: Địa Tâm Viêm Long Tích
Chương 138: Cướp đoạt
Chương 139: Đại truy sát
Chương 140: Biến cố trong người
Chương 141: Nối tiếp huyết mạch
Chương 142: Gặp lại
Chương 143: Giải quyết 
Chương 144: Long Tượng trận hiển uy
Chương 145: Địch thủ xưa
Chương 146: Tụ hội
Chương 147: Huynh đệ Thạch gia
Chương 148: Chiến Thạch Kinh Thiên
Chương 149: Hắc viêm
Chương 150: Bắc Thương điện
Chương 151: Khiêu chiến cuối cùng
Chương 152: An Nhiên
Chương 153: Tân sinh phản công
Chương 154: Linh Tước trấn Băng Ưng
Chương 155: Bắc Thương linh viện
Chương 156: Dương Hoằng
Chương 157: Linh trị
Chương 158: Linh trị điện
Chương 159: Trùng kích Thần Phách bảng
Chương 160: Thần Phách bảng đệ tam
Chương 161: Thần Phách đan
Chương 162: Mạch Luân
Chương 163: Lôi vực, đột phá
Chương 164: Ta đến chưởng huyền hoàng
Chương 165: Phù Đồ tháp
Chương 166: Phong đổ
Chương 167: Chiến Mạch Luân
Chương 168: Phù Đồ tháp hiển uy
Chương 169: Xã đoàn
Chương 170: Gian lận
Chương 171: Lạc Thần hội
Chương 172: Luận bàn
Chương 173: Thiên bảng đệ nhị, Lý Huyền Thông
Chương 174: Đối thị
Chương 175: Đại hội tân sinh
Chương 176: Bắc Linh sơn
Chương 177: Trùng kích sơn đỉnh
Chương 178: Thạch đài
Chương 179: Đỉnh núi
Chương 180: Chiến lực Dương Hoằng
Chương 181: Mục Trần vs Dương Hoằng
Chương 182: Đại Viêm Ma trận
Chương 183: Cửu U hiện
Chương 184: Sức mạnh kết nối huyết mạch
Chương 185: Hắc tháp trấn Hổ Giao
Chương 186: Đệ nhất tân sinh!
Chương 187: Tán gẫu
Chương 188: Dung hợp linh lực
Chương 189: Đệ nhất
Chương 190: Tô Huyên, Hạc Yêu
Chương 191: Linh Quyết điện
Chương 192: Lựa linh quyết
Chương 193: Tứ Thần Tinh Túc Kinh
Chương 194: Trấn thủ giả
Chương 195: Mánh
Chương 196: Tụ Linh trận cấp sáu
Chương 197: Tu luyện dưới đáy hồ
Chương 198: Tô Linh Nhi
Chương 199: Đệ nhất Thần Phách bảng giao chiến
Chương 200: Thủ đoạn
Chương 201: Đột phá
Chương 202: Dung Thiên cảnh
Chương 203: Hoắc Phong
Chương 204: Đấu Hoắc Phong
Chương 205: Thiên Linh Liên
Chương 206: Từ Thanh Thanh
Chương 207: Cửu Cấp Phù Đồ tháp
Chương 208: Tranh đoạt Linh Liên tử
Chương 209: Cao thủ Thiên bảng
Chương 210: Tu luyện linh quyết thần cấp
Chương 211: Hiểu
Chương 212: Hai cái tát
Chương 213: Hai cường giả
Chương 214: Mời chiến
Chương 215: Đấu trường
Chương 216: Ba chiêu
Chương 217: Đệ nhất tân sinh vs đệ nhị Thiên bảng
Chương 218: Tứ Thần Tinh Túc Kinh vs Thiên Huyền thần quyết
Chương 219: Đến phiên ta
Chương 220: Yêu Liên tái hiện
Chương 221: Lạc Thần tộc
Chương 222: Tây Thiên giới
Chương 223: Viêm Đế
Chương 224: Nhiệm vụ Thiên cấp
Chương 225: Linh tàng
Chương 226: Bắc Thương đại lục
Chương 227: Bạch Long thành
Chương 228: Linh trận tử
Chương 229: Bạch Long ngọc trụ
Chương 230: Cạnh tranh
Chương 231: Bạch Hiên
Chương 232: Bạch Long Khâu
Chương 233: Dạ tập
Chương 234: Phản sát
Chương 235: Một tên không lưu
Chương 236: Long Ma cung
Chương 237: Sư Hổ đoàn
Chương 238: Linh tàng xuất thế
Chương 239: Hỏa Viêm Linh Liên
Chương 240: Chạm trán
Chương 241: Hỏa Viêm Tiên Liên
Chương 242: Luyện hóa hạt sen
Chương 243: Đột phá
Chương 244: Giao Long Linh Hoàn
Chương 245: Song Long trấn
Chương 246: Uy hiếp
Chương 247: Thạch tượng thủ vệ
Chương 248: Thung lũng đen
Chương 249: Vệ sĩ đá
Chương 250: Ép ra 
Chương 251: Chí Tôn hiện thân 
Chương 252: Hắc Long và Bạch Long 
Chương 253: Trọng Thủy Linh Châu
Chương 254: Hắc Ma trụ
Chương 255: Thực lực Bạch Hiên
Chương 256: Không gian vỡ nát
Chương 257: Thái Cổ Hung Khí
Chương 258: Trấn áp
Chương 259: Sẽ không chết
Chương 260: Hung sát lực
Chương 261: Huyết đấu thảm thiết
Chương 262: Viện binh
Chương 263: Trầm Thương Sinh
Chương 264: Về viện
Chương 265: Trả nhiệm vụ
Chương 266: Xa luân chiến
Chương 267: Chuẩn bị
Chương 268: Đăng môn
Chương 269: Mười linh trận
Chương 270: Linh trận vây Yêu môn
Chương 271: Tiếp trận
Chương 272: Thập trận uy
Chương 273: Ẩn tàng 
Chương 274: Lại vào Lôi vực
Chương 275: Lôi vực tầng bảy
Chương 276: Phá giải phong ấn
Chương 277: Tà tộc ngoại vực
Chương 278: Chuẩn Hóa Thiên cảnh
Chương 279: Long Đằng Thuật
Chương 280: Tầng thứ tám
Chương 281: Lão nhân đầu trọc
Chương 282: Một chiêu
Chương 283: Mười ba nghìn viên
Chương 284: Tinh huyết tới tay
Chương 285: Hắc Thần Lôi Kiếp tái hiện
Chương 286: Độ kiếp thành công
Chương 287: Say ngủ
Chương 288: Sôi sục
Chương 289: Thái Thương viện trưởng
Chương 290: Khai mạc
Chương 291: Linh quang giới
Chương 292: Điểm tụ tập
Chương 293: Liên thủ
Chương 294: Càn quét
Chương 295: Ăn một mình
Chương 296: Vương gia tam huynh đệ
Chương 297: Trả giá
Chương 298: Chiến tam vương
Chương 299: Lôi Thần Thể hiển uy
Chương 300: Cực độ nguy hiểm
Chương 301: Hắc hội
Chương 302: Doanh trại
Chương 303: Đoán Khí Thần Thạch
Chương 304: Mộ Phong Dương
Chương 305: Đến nơi
Chương 306: Tụ hội
Chương 307: Linh Vương
Chương 308: Bao vây tiễu trừ
Chương 309: Dưới lòng đất
Chương 310: Đoạt tinh thể
Chương 311: Linh Vương truy sát
Chương 312: Tâm Nhãn
Chương 313: Song liên hiển uy
Chương 314: Giết Linh Vương
Chương 315: Chấn động
Chương 316: Đột phá
Chương 317: Linh Quang sơn
Chương 318: Vị trí thứ ba
Chương 319: Kịch chiến Hạc Yêu
Chương 320: Hạc Thần Giáng
Chương 321: Đá khỏi Thú Liệp trường
Chương 322: Áp lực
Chương 323: Trận chiến cuối cùng
Chương 324: Tam Đại Tướng
Chương 325: Chiến Cổ Thiên Viêm
Chương 326: Song trận xuất hiện
Chương 327: Dùng Hắc Thần Lôi
Chương 328: Huyết đấu
Chương 329: Thắng
Chương 330: Kết thúc
Chương 321: Nghỉ ngơi và hồi phục
Chương 332: Tân đệ tam Thiên bảng
Chương 333: Hình Điện
Chương 334: Lôi độc
Chương 335: Lôi Thần đan
Chương 336: Lôi Thần Thể hoàn chỉnh
Chương 337: Hắc Thần Lôi Độc chỉ
Chương 338: Lẻn vào lôi hải
Chương 339: Lấy
Chương 340: Nhận Linh Quang quán đỉnh
Chương 341: Đại hội trao đổi
Chương 342: Liễu Tranh
Chương 343: Nhất kiếm uy
Chương 344: Huyết Thí
Chương 345: Xuất hiện
Chương 346: Chu Tước thần ấn
Chương 347: Huyết Thần giáp
Chương 348: Một quyền phá giáp
Chương 349
Chương 350: Linh Khê
Chương 351: Chỉ điểm
Chương 352: Phá trận
Chương 353: Linh Khê thần bí
Chương 354: Linh Trận Ốc
Chương 355: Áp lực sinh tử
Chương 356: Bức họa
Chương 357: Quan hệ
Chương 358: Huyết Minh Chung
Chương 359: Cứu viện 
Chương 360: Tây Hoang cảnh
Chương 361: Mâu Tướng và Xích Ngư
Chương 362: Cặp đôi hung hãn
Chương 363: Cứu người
Chương 364: Tìm lửa
Chương 365: Giải độc
Chương 366: Tụ hội
Chương 367: Chạm trán
Chương 368: Tây Hoang thành 
Chương 369: Bốn đấu bốn
Chương 370: Chiến Ngô Giáp
Chương 371: Cửu Trọng Sơn Nhạc trận
Chương 372: Tâm Nhãn phá trận
Chương 373: Ma Long Tử cường hãn
Chương 374: Tung át chủ bài
Chương 375: Thần Đỉnh Luyện Thiên trận
Chương 376: Hóa Long Huyết quyết
Chương 377: Lại mượn hung sát
Chương 378: Ai hung hơn ai
Chương 379: Ma trụ lập uy
Chương 380: Ba vị Chí Tôn
Chương 381: Chí Tôn Tam Nan
Chương 382: Long Ma Lạc Ấn
Chương 383: Chí Tôn chiến
Chương 384: Biện pháp
Chương 385: Dì Tịnh
Chương 386: Ký ức
Chương 387: Mê mang
Chương 388: Thâu linh
Chương 389: Học trưởng kiêu hãnh
Chương 390: Thông Thiên cảnh
Chương 391: Hình Linh Chiến Tượng
Chương 392: Ma trụ tái hiện
Chương 393: Viện trưởng nói
Chương 394: Bắc Thương Môn
Chương 395: Lên đường
Chương 396: Thánh Linh thành
Chương 397: Long xà hỗn tạp
Chương 398: Ma Hình Thiên
Chương 399: Chuẩn bị
Chương 400: Thánh Linh Sơn
Chương 401: Mảnh giấy than thần bí rung động
Chương 402: Phong bạo đoạt bảo
Chương 403: Ngô Động
Chương 404: Độc chỉ
Chương 405: Cụt tay
Chương 406: Xương Thiên Chí Tôn
Chương 407: Tinh huyết Thiên Chí Tôn
Chương 408: Pháp thân Chí Tôn
Chương 409: Vạn Cổ Bất Hủ thân
Chương 410: Cửu Thiên Thang
Chương 411: Lên đài
Chương 412: Tư cách
Chương 413: Đấu Liễu Ảnh
Chương 414: Kinh sợ
Chương 415: Ngang ngược
Chương 416: Chiến Ma Hình Thiên
Chương 417: Dốc hết bản lĩnh
Chương 418: Ma phù
Chương 419: Ai thắng ai bại
Chương 420: Xóa sổ
Chương 421: Rung chuyển
Chương 422: Chấn động
Chương 423: Vô Lượng lão tổ
Chương 424: Hoàn thành tẩy lễ
Chương 425: Nguy cơ
Chương 426: Sức mạnh ma trụ, Uy phong thần kiếm
Chương 427: Dáng người đó
Chương 428: Dám khinh con ta
Chương 429: Dì Tịnh
Chương 430: Thực lực đáng sợ
Chương 431: Dọa chạy mất
Chương 432: Lần nữa chia lìa
Chương 433: Không gian u ám
Chương 434: Diệt Long Ma Cung
Chương 435: Chuẩn bị cho đại tái linh viện
Chương 436: Tân sinh tứ đại viện
Chương 437: Mở cửa Bắc Thương Môn
Chương 438: Đặc huấn
Chương 439: Khổ tu
Chương 440: Góp gió thành bão
Chương 441: Tứ văn lôi thể
Chương 442: Giai đoạn một
Chương 443: Tâm sự
Chương 444: Yêu mến
Chương 445: Tu luyện âm quyển Đại Phù Đồ quyết
Chương 446: Lại đột phá
Chương 447: Nhàn hạ
Chương 448: Tân sinh gia nhập
Chương 449: Có gì không dám
Chương 450: Bá chủ đổi ngôi
Chương 451: Tái ngộ
Chương 452: Quy tắc
Chương 453: Khai mạc đại tái linh viện
Chương 454: Phong vân hội tụ
Chương 455: Di tích đại lục
Chương 456: Xếp hạng
Chương 457: Chọn mục tiêu
Chương 458: Kẻ thủ cũ
Chương 459: Khâu Bắc Hải
Chương 460: Tung hoành áp đảo
Chương 461: Lôi Thần Thủ
Chương 462: Miệng hùm
Chương 463: Tin tức
Chương 464: Di tích
Chương 465: Tứ viện tề tựu
Chương 466: Đường Mị Nhi
Chương 467: Tư cách tham bảo
Chương 468: Rừng thiêng nước độc
Chương 469: Ma thụ
Chương 470: Bổ sung độc chỉ
Chương 471: Giải cứu
Chương 472: Hợp tác
Chương 473: Tiên Linh Thụ
Chương 474: Cung điện
Chương 475: Tầm bảo
Chương 476: Mộc linh viện
Chương 477: Chủ điện
Chương 478: Vạn Mộc Giới
Chương 479: Kinh sợ
Chương 480: Chiến Hạ Hầu
Chương 481: Tinh Tú đại pháp
Chương 482: Lôi uy
Chương 483: Ân oán
Chương 484: Chú ý
Chương 485: Mộc Thần Vệ
Chương 486: Liên thủ
Chương 487: Lạc Thần Kiếm Liên
Chương 488: Khiêng ra
Chương 489: Chiến lợi phẩm
Chương 490: Thu hoạch
Chương 491: Độ thân thể nan
Chương 492: Thống khổ
Chương 493: Đột kích
Chương 494: Xuất quan
Chương 495: Ôn Thanh Tuyền
Chương 496: Hai người đẹp
Chương 497: Huyết Họa Giả vs Linh Quan Giả
Chương 498: Hợp tác
Chương 499: Tình địch?
Chương 500: Huyết Thần tộc tái hiện
Chương 501: Huyết Thiên Đô
Chương 502: Trấn giao dịch
Chương 503: Linh đan
Chương 504: Tiểu Thiên Kiếm trận
Chương 505: Vào tay
Chương 506: Mộc Thần Sơn
Chương 507: Vương Chung
Chương 508: Vũ Doanh Doanh
Chương 509: Sắc chủng
Chương 510: Khai mở Mộc Thần Sơn
Chương 511: Linh bảo sơn
Chương 512: Cạm bẫy
Chương 513: Quy tắc
Chương 514: Nhuệ khí
Chương 515: Tam trọng Thần Phách nan
Chương 516: Đấu chiến tượng
Chương 517: Thiên Mộc Thần Luân
Chương 518: Thu hoạch
Chương 519: Ai cũng có phần
Chương 520: Tàng linh viện
Chương 521: Tiềm hành
Chương 522: Xâm nhập
Chương 523: Tần Phong
Chương 524: Ngươi xong rồi
Chương 525: Đĩa ngọc
Chương 526: Ôn Thanh Tuyền nổi giận
Chương 527: Viện Linh
Chương 528: Người kế thừa
Chương 529: Mở cổng
Chương 530: Chí Tôn linh dịch
Chương 531: Thi thố bản lĩnh
Chương 532: Tụ Linh bát
Chương 533: Bạo lực nhiếp người
Chương 534: Huyết ảnh
Chương 535: Mộc Thần Viện
Chương 536: Lên núi
Chương 537: Mộc Thần Lôi hải
Chương 538: Thần Mộc Cương Lôi
Chương 539: Nhục thân độ lôi
Chương 540: Mười bảo vật
Chương 541: Tranh đoạt Huyền Quy Ấn
Chương 542: Khó nhằn
Chương 543: Nhị nữ
Chương 544: Uy phong nữ tử
Chương 545: Tự bạo
Chương 546: Tiểu Thiên Kiếm trận hiển uy
Chương 547: Gom Mộc Thần Bia
Chương 548: Phân ly
Chương 549: Mộc Thần Kinh
Chương 550: Gay cấn
Chương 551: Lại xuất quan
Chương 552: Tiêu Hoàng
Chương 553: Đáp ứng
Chương 554: Đánh cược
Chương 555: Đấu trận
Chương 556: Trận đấu trận
Chương 557: Bắt con tép mất con tôm
Chương 558: Cứu mỹ nhân
Chương 559: Phá trận
Chương 560: Kẻ đứng sau
Chương 561: Cơ Huyền thăm dò
Chương 562: Một chiêu
Chương 563: Mộc Thần Kinh hiển uy
Chương 564: Nghiền nát
Chương 565: Điểm
Chương 566: Hồi ức
Chương 567: Bạt nha hành động
Chương 568: Vây quét
Chương 569: Lữ Thiên
Chương 570: Huyền Quy Lực Trường
Chương 571: Lôi Thần Thể vs Bạch Cốt Thể
 Chương 572: Thu hoạch phong phú
Chương 573: Nhắm tới
Chương 574: Phong ba bão táp
Chương 575: Phản kích
Chương 576: Truy đuổi
Chương 577: Thảm liệt
Chương 578: Song vương tái kiến
Chương 579: Ngửa bài
Chương 580: Đội hình giằng co
Chương 581: Đối chiến kinh thiên
Chương 582: Tam trọng Thần Phách nan vs thất văn Lôi thể
Chương 583: Phản công
Chương 584: Ẩn tàng ám chiêu
Chương 585: Tạm kết
Chương 586: Cơ Huyền sâu khôn lường
Chương 587: Tranh đoạt hạng nhất
Chương 588: Binh chia hai đường
Chương 589: Trả giá thăng hạng
Chương 590: Long Hổ đỉnh
Chương 591: Xông qua
Chương 592: Thần Phách nan
Chương 593: Lạc vương hiển uy
Chương 594: Thành công
Chương 595: Thiêu đốt Viện Bài
Chương 596: Kho tạm
Chương 597: Khai mạc quyết chiến
Chương 598: Bắc Thương linh viện sau nửa năm
Chương 599: Chiến Giới
Chương 600: Hoàng Kim Chiến Thang
Chương 601: Tam cường
Chương 602: Vòng quyết chiến
Chương 603: Bát cường đối chiến
Chương 604: Chiến Liễu Thanh Vân
Chương 605: Phong Thần linh ảnh
Chương 606: Đội trưởng chi chiến
Chương 607: Hắc tháp luyện hóa linh ảnh
Chương 608: Bất Thắng tất bại
Chương 609: Tam cường đại thắng
Chương 610: Huyết Ma Thú vs Chiến Thần Viên
Chương 611: Thẩm Phán Kính
Chương 612: Thẩm Phán Hải
Chương 613: Tổn thất thảm trọng
Chương 614: Vòng xoáy siêu cấp
Chương 615: Tứ cường
Chương 616: Tứ cường khai chiến
Chương 617: Lạc Li chiến Huyết Thiên Hà
Chương 618: Bài tủ của Ôn Thanh Tuyền
Chương 619: Lạc Thần Kiếm chân chính
Chương 620: Biến cố
Chương 621: Tóc trắng hóa đen
Chương 622: Lạc Hà Tinh Linh
Chương 623: Bài tẩy chân chính
Chương 624: Chí Tôn Hải
Chương 625: Mục Trần hiện thân
Chương 626: Ngươi có, ta cũng có
Chương 627: Chí Tôn quyền
Chương 628: Chiêu cuối của Cơ Huyền
Chương 629: Cửu U tái hiện
Chương 630: Cửu U lực
Chương 631: Cửu U Minh Tước
Chương 632: Mandala
Chương 633: Diệt cỏ tận gốc
Chương 650: Thương Chi đại lục
Chương 651: Thương thành
Chương 652: Lâm Tĩnh
Chương 653: Đấu giá
Chương 654: Đại Nhật Hư Không quả
Chương 655: Tranh đoạt 
Chương 656: Bất Diệt Thần Diệp
Chương 657: Cửu Long Cửu Tượng thuật
Chương 658: Chặn giết
Chương 659: Trận chiến đầu tiên ở Đại Thiên thế giới
Chương 660: Chiến Liễu Minh
Chương 661: Tam liên
Chương 662: Biến cố
Chương 663: Nữ tử áo trắng thần bí
Chương 664: Chủ mẫu Võ cảnh, Lăng Thanh Trúc
Chương 665: Liễu Thiên Đạo
Chương 666: Đại La Thiên
Chương 667: Cửu U cung
Chương 668: Tứ đại thống lĩnh
Chương 669: Chư vương
Chương 670: Cửu Vương hội nghị
Chương 671: Tư cách
Chương 672: Kinh sợ
Chương 673: Đánh chết
Chương 674: Tu luyện Đại Nhật Bất Diệt thân
Chương 675: Cửu Dương vi thể, Đại Nhật thối thân
Chương 676: Pháp thân thành!
Chương 677: Cửu U vệ
Chương 678: Chỉ huy Cửu U vệ
Chương 679: Tâm phục khẩu phục
Chương 680: Cửu Long Cửu Tượng thuật kỳ lạ
Chương 681: Kim Trì Phong
Chương 682: Tranh đoạt Đại La Kim Trì
Chương 683: Tranh nhau lên đỉnh
Chương 684: Chiến bốn Chí Tôn
Chương 685: Thủ đoạn lôi đình
Chương 686: Đại La Kim Đài
Chương 687: Khí phách
Chương 688: Khiêu chiến Tào Phong
Chương 689: Tân-cựu giao đấu
Chương 690: Huyết Ảnh pháp thân
Chương 691: Đại Nhật Bất Diệt Thân hiển uy
Chương 692: Đè bẹp
Chương 693: Lên đỉnh
Chương 694: Vào Đại La Kim Trì
Chương 695: 2000 trượng
Chương 696: Người dưới đáy
Chương 697: Mạn Đà La
Chương 698: Kim trì kết thúc
Chương 699: Đại Thú Liệp chiến
Chương 700: Nói chuyện bằng nắm đấm
Chương 701: Hai lựa chọn
Chương 702: Kim thân
Chương 703: Bãi chức
Chương 704: Cửu U chiến ý
Chương 705: Áp đảo
Chương 706: Đánh cược
Chương 707: Chiến Trận sư
Chương 708: Thẻ tre
Chương 709: Cảm ngộ chiến ý
Chương 710: Lưỡng vệ đấu
Chương 711: So đấu chiến ý
Chương 712: Huyết tế chiến ý
Chương 713: Thắng lợi
Chương 714: Đại chiến chinh phạt
Chương 715: Chí Thiên Đan
Chương 716: Chí Tôn nhị phẩm
Chương 717: Trấn áp lời nguyền
Chương 718: Cửu Dương lực
Chương 719: Mở màn đại chiến
Chương 720: Càn quét
Chương 721: Lôi Ma tông
Chương 722: Lôi Ma chiến ý
Chương 723: Nhiễu
Chương 724: Nhị phẩm vs tam phẩm
Chương 725: Lôi Ma Kiếp
Chương 726: Chiến thắng
Chương 727: Tâm Ma Lôi Liên
Chương 728: Lôi Ma Uyên
Chương 729: Tìm kiếm
Chương 730: Vô Thượng Tâm Ma Kinh
Chương 731: Trấn ma
Chương 732: Tấm đá vỡ
Chương 733: Tay phải Bất Tử, tay trái Tâm Ma
Chương 734: Rèn luyện Cửu U vệ
Chương 735: Hạt giống Tâm Ma
Chương 736: Tam Thiên Kiếm thị
Chương 737: Quyết chiến
Chương 738: Đầu sỏ
Chương 739: Đấu cược
Chương 740: Chí Tôn bát phẩm
Chương 741: Thụy hoàng thâm sâu khó dò
Chương 742: Thi cốt oa oa
Chương 743: Long tranh hổ đấu
Chương 744: La Hán pháp thân
Chương 745: Huyết Tu La thủ
Chương 746: Liều mạng
Chương 747: Bại lộ
Chương 748: Chân thân Đại La vực chủ
Chương 749: Giằng co
Chương 750: Huấn luyện
Chương 751: Đại La Thiên quân
Chương 752: Linh Viêm Tủy
Chương 753: Chế độ địa ngục
Chương 754: Khổ tu
Chương 755: Săn
Chương 756: Thân phận đảo ngược
Chương 757: Hỏa Mị Nhi
Chương 758: Trai cò cắn nhau
Chương 759: Quyết đoán
Chương 760: Hoàn thành tu luyện
Chương 761: Cửu Cửu Viêm Long trận
Chương 762: Nhiên Thiên phù
Chương 763: Tinh huyết thượng cổ Viêm Long
Chương 764: Trạng thái tiểu Tâm Ma
Chương 765: Long Phượng Lục
Chương 766: Mạn Đà La Diệt Thiên Quang
Chương 767: Lên đường
Chương 768: Thâm sơn tao ngộ
Chương 769: Thiếu nữ và thanh niên
Chương 770: Đồng hành
Chương 771: Long Phượng Các
Chương 772: Thủ đoạn chớp nhoáng
Chương 773: Tô Bích Nguyệt và Hồng Ngư
Chương 774: Long Phượng Trì
Chương 775: Gã áo trắng
Chương 776: Biển trùng
Chương 777: Bạch Cốt sơn
Chương 778: Lên đỉnh
Chương 779: Hai đại cường giả
Chương 780: Chiến Liễu Viêm
Chương 781: Phần Thiên Vũ
Chương 782: Thiên Dương Hoàng Kim ấn
Chương 783: Giành ăn
Chương 784: U Minh hoàng tử
Chương 785: Ngụy Long thể
Chương 786: Long Phượng Thần Quả
Chương 787: Kim Giáp Thủ Hộ Giả
Chương 788: Nhất Chỉ Thôn Thiên
Chương 789: Long Phượng kim giáp
Chương 790: Luyện hóa
Chương 791: Long Phượng thể
Chương 792: Tám tòa Long Phượng Trì
Chương 793: Cường giả tụ hội
Chương 794: Long Phượng đài xuất hiện
Chương 795: Thượng đài
Chương 796: Tranh đoạt bắt đầu
Chương 797: Duệ khí tận hiện
Chương 798: Một nén nhang
Chương 799: Tái chiến Liễu Viêm
Chương 800: Long Phượng thể ra oai
Chương 801: Bại Liễu Viêm
Chương 802: U Minh hoàng tử
Chương 803: Hai chiến trường
Chương 804: Đại tiệc thần thông
Chương 805: Quyết đấu cuối cùng
Chương 806: Thắng!
Chương 807: Truyền thừa vào tay
Chương 808: Long Phượng thang
Chương 809: Long Phượng huyết dục
Chương 810: Long Phượng chân kinh
Chương 811: Ba vị lãnh chủ
Chương 812: Đế Diễm
Chương 813: Uy nghi Viêm Đế
Chương 814: Phong Vương tế
Chương 815: Tin tức Lạc Li
Chương 816: Đoạt Vương
Chương 817: Song hùng hội ngộ
Chương 818: Tần Chung vs Khâu Thái Âm
Chương 819: Chí Tôn ngũ phẩm
Chương 820: Lên đài đoạt Vương
Chương 821: Đột phá
Chương 822: Kịch chiến Khâu Thái Âm
Chương 823: Át chủ bài
Chương 824: Thắng hiểm
Chương 825: Phong Vương
Chương 826: Chuẩn bị chiến tranh
Chương 827: Linh Thần Dịch
Chương 828: Thần huyết luyện thể
Chương 829: Thần thú hình người
Chương 830: Vẫn Lạc nguyên đan
Chương 831: Đại Thú Liệp chiến bắt đầu!
Chương 832: Mở màn đại chiến
Chương 833: Di tích cấp ba
Chương 834: Long Xà tông
Chương 835: Sơ chiến Xà vệ
Chương 836: Quân hồn đại tướng


bình luận dai chua te đại chúa tể
Đăng nhận xét