Tìm kiếm

24 thg 4, 2013

Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân PhiệtGiới thiệu:
Nhân vật chính có tên là Mã Dược, trên đường đi du lịch Tây tạng thì bị trở về thời Tam Quốc. Tại đây hắn muốn gia nhập quan quân nhưng vô tình lại trở thành một tên giặc Hoàng cân bị sĩ phu thiên hạ phỉ nhổ. Để tồn tại hắn tự kiến tạo cho mình một binh đoàn hổ lang kỵ để chinh chiên thiên hạ, chiếm đất công thành. Trong truyện ít dùng đến các loại trang bị hiện đại như các truyện cùng thể loại, mưu kế thâm sâu, tàn nhẫn, ngoan độc, đôi khi cũng pha vào nhưng pha nóng bỏng để thay đổi không khí. Trừ đi tính dân tộc độc tôn rất cao thường có ở các tác giả Trung Quốc thì đây là một bộ truyện khá hay, rất đáng để đọc.

Nếu bạn là một fan của dòng game Romance of Three Kingdom, bạn sẽ thấy phảng phất đâu đó có hình ảnh của chính mình khi trở thành Ruler và điều binh khiển tướng chiếm đất công thành.

Mục lục:
Chương 1: Tây Lương thiết kỵ
Chương 2: Đổng Trác bại trận
Chương 3: Cuộc chiến tàn khốc ở quân doanh
Chương 4: Nội chiến Quân Khăn Vàng
Chương 5: Đánh bại Quản Hợi
Chương 6: Quan Binh tấn công
Chương 7: Đại phá quân Khăn Vàng
Chương 8: Ngăn cơn sóng dữ
Chương 9: Trận quyết chiến
Chương 10: Cửu tử nhất sinh
Chương 11: Bỏ đi
Chương 12: Dụng mưu phá cường địch
Chương 13: Trâu Ngọc Nương
Chương 14: Giặc Khăn Vàng bị diệt
Chương 15: Gian ngoan như cáo
Chương 16: Đuổi tận giết tuyệt
Chương 17: Thú tính
Chương 18: Mắc mưu
Chương 19: Mưu kế cao minh
Chương 20: Đột phá trùng vây
Chương 21: Phục kích Hoàng Trung
Chương 22: Tám trăm lưu khấu ra đời
Chương 23: Cướp bóc, phóng hỏa, giết người
Chương 24: Dùng kế đoạt thành
Chương 25: Giết người lập uy
Chương 26: Lửa cháy và nước sôi
Chương 27: Dùng mưu đoạt thành
Chương 28: Giờ chết đã điểm
Chương 29: Kì hóa khả cư
Chương 30: Vận trù duy ác
Chương 31: Tửu hậu loạn tính
Chương 32: Tương kế tựu kế
Chương 33: Hư hư thật thật
Chương 34: Ác chiến
Chương 35: Cường hãn
Chương 36: Trúng kế
Chương 37: Tái chiếm Phục Dương
Chương 38: Tiến tại huyền thượng
Chương 39: Khí tử ngã dã
Chương 40: Bôn tập Uyển thành
Chương 41: Nhất hỏa vong mệnh chi đồ
Chương 42: Đoạt thành
Chương 43: Thế cục yên tĩnh
Chương 44-45-46: Triều dã chấn động
Chương 47: Mã đề thiết
Chương 48: Hiến mã
Chương 49: Khách từ Lạc Dương
Chương 50: Trĩ huyền chi chiến
Chương 51: Giết ngựa
Chương 52: Hỏa tịnh Tôn Kiên
Chương 53: Lãnh huyết
Chương 54: Trốn tránh như chuột
Chương 56: Hựu thị Tinh san
Chương 57: Giá sự một hoàn
Chương 58: Hà Chân trốn không thoát
Chương 59: Thất chi tang du, thu chi đông ngung
Chương 60: Bão noãn tư dâm dục
Chương 61: Diệt địch phá tinh nhuệ
Chương 62: Kỵ quân
Chương 63: Tập trong binh nhi khu chi
Chương 64: Chuyển chiến Dĩnh Xuyên
Chương 65: Dĩnh Xuyên chi chiến
Chương 66: Binh phong
Chương 67: Hổ điên Hứa Chữ
Chương 68: Cổ chi ác lai
Chương 69: Nguyện vi khu sách
Chương 70: Tất tiên lợi kì khí
Chương 71: Mãnh tướng
Chương 72: Thần lực bạt sơn
Chương 73: Nuôi hổ sinh họa
Chương 74: Thiết kỵ
Chương 75: Trọng Giáp Kỵ Binh
Chương 76: Uống thuốc độc giải khát
Chương 77: Bốn bề thọ địch
Chương 78: Hỏa Tịnh
Chương 79: Tham kiến chúa công
Chương 80: Đánh cuộc bằng sinh mạng
Chương 81: Tàn sát
Chương 82: Hổ lang chi sư
Chương 83: Mã đồ tể truy bắt Tào Tháo
Chương 84: Chật vật trốn chạy
Chương 85: Tái chiến Trường Xã
Chương 86: Thất bại trong gang tấc
Chương 87: Đối mặt man di
Chương 88: Hạ độc, cướp ngựa
Chương 89: Kì binh tập Hổ Lao, Quyết chiến giữ Trường Xã
Chương 90: Công hạ Hổ Lao Quan 
Chương 91 :Tám trăm lưu khấu huynh đệ đồng sinh cộng tử
Chương 92: Kích Phá
Chương 93: Thương vong nặng nề
Chương 94: Mã Dược đấu Tào Tháo
Chương 95: Binh khấu đến Lạc Dương
Chương 96: Độc sĩ Giả Hủ
Chương 97: Bao vây Lạc Dương
Chương 98: Một kẻ bất tài
Chương 99: Lụy ba quân
Chương 100: Nhất tướng công thành vạn cốt khô
Chương 101: Điển Vi vs Từ Hoảng
Chương 102: Công chúa
Chương 103: Hãm trận doanh
Chương 104: Phục Ba Trung Lang Tướng Hộ Ô Hoàn giáo úy
Chương 105: Bước vào U Châu
Chương 106: Tài năng Giả Hủ
Chương 107: Lang thần
Chương 108: Tàn sát
Chương 109: Xâm lược
Chương 110: Lừa gạt
Chương 111: Tập kích trong đêm
Chương 112: Hãy nhớ kỹ kẻ này
Chương 113: Trong ngoài thọ địch
Chương 114: Huyết chiến
Chương 115: Cướp trại
Chương 116: Lang đồ tể
Chương 117: Chinh chiến và chính trị
Chương 118: Âm mưu
Chương 119: Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau
Chương 120: Tử chiến sa trường
Chương 121: Đau thương 
Chương 122: Tâm kế
Chương 123: Giết hổ phải chặt trước hai cánh 
Chương 124: Trúng kế
Chương 125: Mưu sâu kế hiểm
Chương 126: Quan Vũ bại trận, Lưu Bị lại lưu vong
Chương 127: Liên hoàn chiến xa 
Chương 128: Đại phá ba vạn tinh binh
Chương 129: Thắng lợi toàn diện
Chương 130: Tế sống Lưu Ngu
Chương 131: Đại mạc cô lang Lữ Phụng Tiên
Chương 132: Mưu kế thâm sâu 
Chương 133: Đại chiến Liễu thành
Chương 134: Diệt Công Tôn Độ, đại phá Cao Ly
Chương 135: Nhớ kỹ cho ta 
Chương 136: Thiếu hụt nhân tài 
Chương 137: Tiến vào Hung Nô
Chương 138: Dụng kế giải cứu Tả Thiền Vu 
Chương 139: Hung Nô kịch biến 
Chương 140: Dấy binh 
Chương 141: Kịch chiến 
Chương 142: Hỏa Ngưu Trận
Chương 143: Ngư ông đắc lợi
Chương 144: Họa phúc khôn lường
Chương 145: Trung liệt
Chương 146: Lưu Hoành kịch biến
Chương 147: Chuẩn bị cho đại chiến
Chương 148: Tiên phát chế nhân
Chương 149: Đại tướng Phương Duyệt
Chương 150: Dục tốc bất đạt
Chương 151: Kịch chiến Dã Ngưu độ
Chương 152: Áp đảo hoàn toàn
Chương 153: Dạ tập Lữ Bố
Chương 154: Giữa trùng vây
Chương 155: Trấn thủ Mỹ Tắc
Chương 156: Mất thành
Chương 157: Cúc vàng nở rộ
Chương 158: Lò hỏa thiêu
Chương 159: Nhận hình làm gương ba quân
Chương 160: Tiến quân không mục tiêu
Chương 161: Hư trương thanh thế
Chương 162: Thu binh
Chương 163: Tham thiệt thân
Chương 164: Công hạ Thượng Quận
Chương 165: Nhân sĩ trị quốc
Chương 166: Thống trị thảo nguyên
Chương 167: Mã gia chi biến
Chương 168: Mã Đằng làm phản 
Chương 169: Binh biến Lương Châu
Chương 170: Vây Ngụy cứu Triệu 
Chương 171: Cẩm nang diệu kế
Chương 172: Mã Đằng trúng kế
Chương 173: Anh hùng
Chương 174: Tuyệt lộ gặp sinh cơ
Chương 175: Giải cứu Mã Đằng
Chương 176: Mã gia trùng phùng
Chương 177: Vượt núi đao, biển lửa, thang trời
Chương 178: Giải vây Nê Dương
Chương 179: Binh xâm Hà Sáo
Chương 180: Công hãm Tấn Dương, Đinh Nguyên lìa đời
Chương 181: Chiến thuật cao minh
Chương 182: Bất đồng tâm
Chương 183: Kinh nghiệm trận mạc
Chương 184: Đại phá Tiên Ti
Chương 185: Phương Duyệt mắc lừa công chúa
Chương 186: Đánh đòn công chúa
Chương 187: Xử lý Phương Duyệt
Chương 188: Loạn thế độc sĩ
Chương 189: Khống thiên tử khiển chư hầu 
Chương 190: Binh biến Lạc Dương
Chương 191: Bá chủ thảo nguyên
Chương 192: Mười tám lộ chư hầu phạt Đổng Trác
Chương 193: Xuất binh Lương châu
Chương 194: Binh bất yếm trá
Chương 195: Mã Dược lấy Lũng huyền, Tôn Kiên chém Hoa Hùng
Chương 196: Trương Văn Viễn uy trấn Tỵ Thủy quan
Chương 197: Lương Châu chiến sự
Chương 198: Không màng danh tiếng
Chương 199: Huyết tẩy Ký thành
Chương 200: Mưu kế Độc Sĩ
Chương 201: Dẫn thủy phá quan
Chương 202: Chiến lược 
Chương 203: Uy phong Lữ Bố 
Chương 204: Thất bại thảm hại
Chương 205: Lương Châu chiến sự
Chương 206: Núi cao còn có núi cao hơn
Chương 207: Lương Châu gay cấn
Chương 208-209: Công có Cúc Nghĩa, Phòng có Từ Hoảng
Chương 210: Giải nguy Lũng Huyền
Chương 211: Chiến cục phía tây
Chương 212: Kỵ mã công Trường An, Giả Hủ đặt bẫy vây Từ Vinh
Chương 213: Lý Nho phản kích
Chương 214: Liên hoàn kế
Chương 215: Đổng Trác qui tây
Chương 216: Loạn lạc kinh kỳ
Chương 217: Diễn biến phức tạp
Chương 218: Tranh giành chức tước 
Chương 219: Thiết kỵ Lương Châu vs Hãm Trận Doanh
Chương 220: Di dân đại quy mô
Chương 221: Lùi một bước tiến ba bước
Chương 222: Chư hầu cát cứ
Chương 223: Thiên hạ đại loạn, phương bắc an ổn
Chương 224: Bài học xương máu
Chương 225: Chiến tướng uy dũng Mã Siêu
Chương 226: Ác mộng thứ hai của người Tiên Ti
Chương 227: Quách Đồ dụng kế định Trường An
Chương 228: Định hình thiên hạ
Chương 229: Tào gia chi biến
Chương 230: Điền Phong định kế
Chương 231: Cúc Nghĩa chiến Triệu Vân
Chương 232: Đoạt Hàm Cốc, Quách Đồ vong thân
Chương 233: Chiến thư
Chương 234: Lưu Bị điên cuồng cắn càn
Chương 235: Trị tội cần gì có tội
Chương 236: Chiến nhị thập tam hầu
Chương 237: Dụng tâm phục chúng
Chương 238: Cẩm Mã Siêu, Thiết Kỵ Tây Lương
Chương 239: Quân sư đấu trí
Chương 240: Sức mạnh tình báo
Chương 241: Trá hàng
Chương 242: Kỳ tập Giang Lăng
Chương 243: Cầm Phàm Tặc
Chương 244: Cẩm tướng Cam Ninh
Chương 245: Trương Phi đi may áo
Chương 246: Liên hoàn lâu thuyền phá Ô Lâm
Chương 247: Tào Thừa tướng diệu kế an thiên hạ. Binh bại Tam Giang Khẩu
Chương 248: Mã Siêu đả bại Lữ Bố
Chương 249: Bát Quái trận
Chương 250: Phá bát trận đồ
Chương 251: Bỏ Quan Đông
Chương 252: Mưu đồ
Chương 253: Chu Công Cẩn hai lần đánh bại Mã đồ phu
Chương 254: bắt sống Lỗ Túc
Chương 255: Chiếm Thư Huyện, định kế bắt Chu Du
Chương 256: Chu Du, ngươi trúng kế rồi!
Chương 257: Cố thủ Hàm Cốc Quan
Chương 258-259: Cối xay thịt
Chương 260: Ôn dịch
Chương 261: Ngoài tầm kiểm soát
Chương 262: Mi Gia
Chương 263: Thây phơi nghìn dặm
Chương 264: Chiến sự phương bắc
Chương 265: Mã Đằng trận vong
Chương 266: Biểu tự Mạnh Khởi
Chương 267: Mỹ Tắc kiên thành
Chương 268: Quậy phá Hà Bắc
Chương 269: Khích Cúc Nghĩa, diệt Tiên Đăng Doanh
Chương 270: Dưỡng quân chờ loạn
Chương 271: Nội chính
Chương 272: Tiền trang
Chương 273: Kỳ tập Kế Huyền
Chương 274: Lăng trì Công Tôn Toản
Chương 275: Luyện binh
Chương 276: Viên Thuật lập quốc
Chương 277: Dạy con như Mã đồ phu
Chương 278: Quách Gia dụng Thủy Yểm trong biển lửa
Chương 279: Tây Lương lục trảm quân quy
Chương 280: Sát bảo mã gương quân kỷ
Chương 281: Vây Đôn đợi Tào
Chương 282: Tháo thí xe, dìm chết Mã đồ phu
Chương 283: Thất thủ Hàm Cốc quan 
Chương 284: Hai đường phải chọn một
Chương 285: Khởi binh Nam Dương
Chương 286: Bức Tào hội chiến
Chương 287: Khởi đầu hoàn hảo
Chương 288: Chiến tướng anh dũng
Chương 289: Quân Tào đại bại 
Chương 290: Tào Thuần đến kịp, Tào Tháo thoát kiếp
Chương 291: Đi sau đến trước
Chương 292: Huynh đệ Trần gia 
Chương 293: Mã tặc Mạc Bắc
Chương 294: Chiến loạn trung nguyên
Chương 295: Quyết không đánh Viên Thiệu
Chương 296: Thu phục Trương Tế 
Chương 297: Cẩm Mã Siêu đả bại Trương Cáp
Chương 298: Hư kế thực kế, một thắng một bại
Chương 299: Bạch Môn lâu Lữ Bố vẫn mệnh
Chương 300: Thục đạo nan hành
Chương 301: Đàn sói con
Chương 302: Hán Trung âm u
Chương 303: Mã đồ tể đến Hán Trung
Chương 304: Bình định Hán Trung
Chương 305: Quan Độ chiến
Chương 306: Chiến lược vs Quách Gia
Chương 307: "800 lưu khấu" đệ nhị
Chương 308: Quan Vũ lần hai bắt thiên tử
Chương 309: Cùng đường mạt lộ
Chương 310: Quách Gia vẫn lạc, Tào Tháo đại thắng
Chương 311: Nguy cơ mới
Chương 312: Thịt người
Chương 313: Chạy về Hứa Xương
Chương 314: Mã Mạnh Khởi sát bại Quan Vân Trường
Chương 315: Tái chiến Tào Tháo
Chương 316: Đại phá Tào binh
Chương 317: Giết Tôn Sách, trọng thương Chu Du
Chương 318: Tào A Man cùng đường mạt lộ
Chương 319: Tranh giành thiên tử
Chương 320: Ác chiến ải Thanh Ngưu
Chương 321: Phá vây
Chương 322: Về nhân gian từ cửa địa ngục
Chương 323: Tướng không quân
Chương 324: Giải cứu thiên tử, Chinh Tây Đại tướng quân
Chương 325: Định kế tương lai
Chương 326: Mưu biến Kinh Châu
Chương 327: Tôn Kiên chết
Chương 328: Tôn Quyền báo thù, Chu Du đánh Hoài Nam
Chương 329: Bàng Sĩ Nguyên Bàng Thống
Chương 330: Trương Tùng hiến Tây Xuyên
Chương 332: Bình định Tây Xuyên
Chương 333: Già còn ham chơi, Viên Thiệu xong đời
Chương 334: Huynh đệ tương tàn
Chương 335: Năm mươi vạn kỵ binh
Chương 336-337: Mã Chinh
Chương 338: Phụng Sồ hạ lạc đường vào Xuyên
Chương 339: Tháp công thành
Chương 340: Công phá Thanh Ngưu ải
Chương 341: Cướp ải
Chương 342: Mộc ngưu lưu mã
Chương 343: Lỗ Tử Kính lấy đất lấp thành
Chương 344: Xuyên sơn đạo Ám độ Vĩnh An
Chương 345: Bất biến ứng kỳ biến
Chương 346: Hồng thủy hủy diệt Hoài Nam
Chương 347: Trùng xa công thành
Chương 348: Xích sắt chặn sông
Chương 349: Mã Siêu bí mật đến Vĩnh An
Chương 350: Bạch mã giết Tào
Chương 351: Hoài Nam toàn thắng
Chương 352: Dị tính Lương Vương
Chương 353: Khoa cử khảo thí
Chương 354: Mã Siêu bệnh nặng qua đời, Mã Dược hưng binh báo thù
Chương 355: Nam chinh Kinh Châu
Chương 356: Pháp Hiếu Trực dụng kế định Tây Khương
Chương 357: Bại thối Giang Lăng
Chương 358: Gia Cát thôn phu
Chương 359: Tam quốc đỉnh lập
Chương 360: Chuẩn bị cho đại chiến
Chương 361: Đại quân nam hạ
Chương 362: Đại chiến Xích Bích
Chương 363: Kết thúc đại chiến

Không có nhận xét nào: